Pályázat ügyfélszolgálati ügyintéző munkakör betöltésére

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet


Ügyfélszolgálati ügyintéző
 munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A lakosság részére tájékoztatás nyújtása, az ügyindítás megkönnyítése, a   hivatali ügyintézés segítése. Az önkormányzat és hivatala ügykörét érintő kérelmek, beadványok átvétele, érkeztetése és továbbítása ügyintézésre.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek

  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet
  • középiskolai/gimnáziumi végzettség
  • B kategóriás jogosítvány
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:

  • jó kommunikációs képesség

 

 A pályázat részeként benyújtható iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatát
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tiborcz Lajos  ad  a

06-70-3874578 telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.március 10.