Pályázat Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1.melléklet szerinti 32.pont szerinti Település-,területi-és vidékfejlesztési, települési-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az 1988.évi I. törvényben nevesített hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos feladatok (közútkezelői, munkakezdési hozzájárulások kiadása, gépjármű útcsatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézés) ellátása. Telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági feladatokkal összefüggő döntések előkészítése. Önkormányzati utak építésével kapcsolatos ügyek intézése. Önkormányzat uniós, hazai forrású és önerős építési, felújítási projektjeinek adminisztrációs (pályáztatási, tervezési, kivitelezési) folyamatainak koordinálása, ügyintézése követése, ellenőrzése, betartva a vonatkozó szabályozásokat, szabványokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, műszaki végzetség,

• hasonló munkaterületen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, mélyépítőmérnök vagy közlekedés mérnök,

• Polgármesteri hivatalnál szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Közigazgatási alapvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

• Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

• Kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs képességek,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Közútkezelői feladatokban szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi Rákóczi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/12417/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

vagy

• Elektronikus úton Sipiczki Györgyné részére a penzugy1@nagytarcsa.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Sipiczki Györgyné, Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.nagytarcsa.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagytarcsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.