Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat pályázatot hirdet Családsegítő munkakör betöltésére.

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2142 Nagytarcsa , Zrínyi utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítői feladatok ellátása (gyermekjóléti alapellátás, nagykorúak szociális alapellátása), az 1/2000. SZCSM rendelet, valamint az 1997. évi XXXI. Tv. és a 15/1998. NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. sz. melléklet II. részben foglaltaknak megfelelően: felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző,közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, mentálhigiéniai prevenciós specialista, család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,,
  • Büntetlen előélet, Cselekvőképesség, Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Korábban családgondozói munkakörben és/vagy idősek nappali ellátásában szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat v KENYSZI ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz; Motivációs levél; Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat; Erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének másolata; Hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Novák Éva nyújt, a 06-28-450-204 /109. ; 06-70-334-2813 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5682/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
  •       Elektronikus úton Dr. Novák Éva részére a szocialissegito@nagytarcsa.hu E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Dr. Novák Éva, Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai vagy egyetemi diplomával lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt, ezek után az intézményvezető dönt a jelentkezésekről. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.nagytarcsa.hu – 2017. november 27.