Meghívó Rendkívüli Tesületi ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2018. július 4. (szerda) 17 órakor

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalban szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Változtatási tilalomról szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ Vizsgáló Bizottság alakulásáról szóló 58/2018.(V.28.) képviselő-testületi határozat módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester