Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Szeptember 25.

M E G H Í V Ó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatással egybekötött rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2017. szeptember 25-én (hétfő) 17 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Polgármesteri beszámoló.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ Helyi népszavazásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ HEMO pályázatán kívüli közbeszerzésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4./ Családsegítő pályázatán kívüli közbeszerzésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5./ Nagytarcsa Község Önkormányzat távhőszolgáltatási kötelezettségvállalás megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6./ Nagytarcsa Község Önkormányzat által kiválasztott távhőszolgáltató megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

7./ Orvosi ügyelet szervezésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8./ Nagytarcsa csapadékvíz elvezetésére kiírt pályázat megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9./ Nagytarcsa 503/1. hrsz-ú ingatlan telekalakításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

10./ Nagytarcsa 0147/46. hrsz-ú önkormányzati ingatlan belterületbe vonásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

11./ MNV Zrt. tájékoztatása a térítésmentesen átvett ingatlanokról.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

12./ Nagytarcsa, Petőfi ltp. kazánház karbantartásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

13./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

14./ Temető üzemeltetési pályázat kiírásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

15./ Petőfi lakótelep játszótér felújításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

16./ Blaskovits Oszkár Általános Iskola konyha felújításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

17./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Nagytarcsa 083/58. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ Nagytarcsa, 165. hrsz-ú ingatlan ajándékozási ajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester