Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Szeptember 18.

M E G H Í V Ó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2017. szeptember 18-án (hétfő) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülése (17:00) után
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Nagytarcsa Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ Nagytarcsa Község Településszerkezeti Terv módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ HEMO pályázatán kívüli közbeszerzésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4./ Családsegítő pályázatán kívüli közbeszerzésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5./ Nagytarcsa Község Önkormányzat által kiválasztott távhőszolgáltató megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester