Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Október 29.

M E G H Í V Ó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2018. október 29-én (hétfő) 17 órakor.
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirend előtt:

1./ Tájékoztató a lejárt határ idejű határozatokról.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

Nyílt ülés:

1./ Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének új Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Ancsin László Jegyző

2./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem önkormányzati képviselő tag megválasztása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3./ 2018. évi költségvetés módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4./ Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók céljuttatás megállapításának szabályairól szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

5./ Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

6./ Csillagszem Óvoda éves munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

7./ Csillagszem Óvoda csoport létszám emelésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

8./ Községi Könyvtár vezetőjének beszámolója
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

9./ Védőnői körzet elhelyezése.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

10./ Tájékoztatás az Önkormányzat 2018. gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

11./ Tájékoztatás a 2018. évi adóbevételek alakulásáról.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

12./ Nagytarcsa Közszolgáltató Kft. Önkormányzat felé történő 2018. I-II. negyedéves elszámolása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

13./ A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

14./ A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. költségvetésbe be nem tervezett, váratlan költségeinek finanszírozása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

15./ Javaslat Nagytarcsa Község bölcsődei ellátás megoldására.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

16./ Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása” tárgyban indított meghívásos pályázati eljárás nyertesével, az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit Kft.-vel (4031 Debrecen István út. 6.) Feladat ellátási szerződés megkötése.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

17./ Nagytarcsa, 086/6 hrsz. ingatlan övezeti átsorolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

18./ Nagytarcsa, Kossuth u. 237/2. hrsz. könyvtárépület karbantartására érkezett árajánlatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

19./ Törvényességi észrevétel (változtatási tilalomról) megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

20./ Nagytarcsa, külterületi 041/9. és 047 hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

21./ Tájékoztatás Településképi Bizottság létrehozásáról 143/2018.(IX.3.) Kt. határozat alapján.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

22./ Holló Krisztián 3101-es közút közérdekű bejelentésének ügye.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

23./ Gördülő fejlesztési terv megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

24./ Temető bővítésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

25./ Nagytarcsa, 0137/2-27. hrsz-ú ingatlanok belterületi átsorolásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

26./ Egyebek

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester