Meghívó Képviselő-Testületi ülésre – November 27.

M E G H Í V Ó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2017. november 27-én (hétfő) 17 órakor

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Zárt ülés:

1./ Beérkezett Bursa Hungarica pályázatok elbírálásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

Nyílt ülés:

1./ Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ 2017. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása .
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ Nagytarcsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4./ Nagytarcsa Község Önkormányzat folyószámlahitel szerződésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások díjáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6./ Az építményadóról és a telekadóról szóló 19/2010.(XII.7.) számú rendeletének módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

7./ Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendeletének módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

8./ 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása.
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

9./ Bérleti díjak módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

10./ Gödöllő Coop Zrt. bérleti díjemelésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

11./ 2018. évi étkezési térítési díjak megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

12./ Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

13./ 2018. évi múzeum belépőjegy árainak megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

14./ A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 06. hrsz-ú területen történő tanösvény kialakításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

15./ A nagytarcsai köztemető üzemeltetésére beérkezett pályázatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

16./ 7,5 t-ás súlykorlátozás és forgalmi korlátozó táblák kihelyezésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

17./ Nagytarcsa Gyöngyvirág utcai Közmű Építőközösség Vizi közmű átadásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

18./ Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2018. évi kulturális – és sport eseményei támogatásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

19./ Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának harmadik módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

20./ 186/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi határozat megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

21./ Közterület elnevezésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

22./ Egyebek

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester