Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Március 25.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2019. március 25-én (hétfő) 17 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Nagytarcsa Község Képviselő-testülete 10/2014. (XI.30.) Önkormányzati rendelete „Tiszta udvar rendes ház” rendelet módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2. Nagytarcsa Község Képviselő-testülete önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3. Blaskovits Oszkár Általános Iskola tanuló létszám emelése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4. Nagytarcsai gyermekek védőoltásának támogatásáról szóló döntések meghozatala
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5. Nagytarcsa külterület 0118/2, 0118/3, 0118/6 és 198 hrsz-ú ingatlanok átvétele.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6. Nagytarcsa, Jókai utca utolsó szakaszának aszfaltozási költségéhez való hozzájárulás
megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

7. Nagytarcsa 079/4. hrsz-ú ingatlanrész megvásárlás vételár módosítása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8. Nagytarcsa külterület 0135/41-53 és 0133/6 hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9. Polgármester cafeteria keretének megállapítása
Előterjesztő: Ancsin László Jegyző

10. 52/2019 (II.25) KT határozat módosítása, a Sport és kultúra keretből átcsoportosított összeg módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

11. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem önkormányzati tagjának megválasztása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

12. Szavazat Számláló Bizottságba tagok választása
Előterjesztő: Ancsin László Jegyző

13. Tájékoztató a DPMV Zrt. vállalásairól
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

14. A házi gyermekorvos 2018. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

15. Egyebek

Rimóczi Sándor Vilmos s.k.
Polgármester