Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Június 25.

M E G H Í V Ó – Módosított

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Ülés ideje: 2018. június 25. (hétfő) 17 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Háziorvos 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ Gyermekorvos 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ Nagytarcsai Csillagszem Óvoda vezetőjének 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4./ Szlovák Önkormányzat Elnökének 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5./ „Európai Mobilitási Hét 2018.” részvételi csatlakozás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6./ „Tiszta udvar – rendes ház” – javaslattétel plakettre
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

7./ Díszpolgári cím odaítélésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8./ Nagytarcsa Községi Könyvtár pályázatához önerő biztosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9./ Sport-kultúra pályázati rendszer módosításának megtárgyalása (benyújtási határidő kiírás módosítása)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

10./ Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításához szükséges javaslatok megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

11./ Szilas-patak és a nyílt árok mellékág tisztítási költségeinek megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

12./ Csapadékvíz hálózatának használati díjmegállapításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

13./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Főtáv Zrt. javaslatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ Nagytarcsa, Malomárok 1251/76. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ Nagytarcsa, Rákóczi, Zrínyi és Kossuth utcai hátsókertek változtatási tilalom feloldásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester