Meghívó Képviselő-testületi ülésre – július 18.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Ülés ideje: 2018. július 18. (szerda) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 17 órakor kezdődő ülését követően.
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Előterjesztés előirányzat átcsoportosításáról
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2./ A Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3./ Víz-, és szennyvíz koncepció elkészítésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4./ Stratégiai tanulmányterv készítésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

5./ 8/a. kút elektromos ellátásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

6./ Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. kölcsönigényének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

7./ Díszpolgári cím odaítélésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester