Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Január 29.

M E G H Í V Ó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Ülés ideje: 2018. január 29-én (hétfő) 17.00 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ A távhőszolgáltatásról szóló 23/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

2./ Helyi Szociális rendelet felülvizsgálata (költségvetés tervezéséhez)
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

3./ 164/2017. (IX.25.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4./ Nagytarcsa 079/4. hrsz-ú ingatlanrész megvásárlása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5./ Nagytarcsa helyközi közlekedés tervezet bővítése.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6./ Nagytarcsa ivóvízellátás és szennyvízelvezetés 2018. évi feladatai.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

7./ Nagytarcsa, „HEMO belső felújítása, feltételes közbeszerzési eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8./ „Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása” tárgyban átmeneti időszakra szolgáltatási szerződés kötése a jelenlegi szolgáltatóval.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9./ KLIK szerződés módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

10./ Önkormányzati döntés általános iskola felvételi körzethatár kijelöléséhez
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

11./ Óvodák nyári nyitva – tartásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

12./ Értéktár Bizottság Éves beszámolója.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

13./ A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata és Nagytarcsa Község Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

14./ A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Szakmai Programjának aktualizálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

15./ A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat SZMSZ -ének aktualizálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

16./ Egyebek

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester