Meghívó Képviselő-testületi ülésre – december 2.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2019. december 2. (hétfő) 18.30 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Sport-kultúra pályázati rendszer megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. Az Önkormányzat saját halottjai – Galántai Györgyné és Horváth Mihály
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

4. 2/2019. (II. 15.) Költségvetési rendelet II. számú módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5. Csillagszem Óvoda létszámbővítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6. A Prizma – Junior Zrt. áremelés miatti szerződésmódosítás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

7. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának átmeneti létszámbővítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

8. Folyószámla-hitelkeret szerződés 2020. évre történő megkötése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

9. 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

10. A bizottságok változása, valamint az alpolgármesteri illetmény változása miatt a választott tisztségviselők juttatásainak többletigénye
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

11. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 182/2019.(IX.04) számú, valamint a 68/2019.(III.18) számú határozatainak módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

12. A Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. Önkormányzat felé történő 2019. II-III. negyedéves elszámolása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

13. Az önkormányzati IT háttérterület fejlesztése
A testületi és bizottsági munkák támogatásához kapcsolódó feladatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

14. Kamerarendszer az élő közvetítéshez és streameléshez
A testületi és bizottsági ülések élő közvetítéséhez kapcsolódó műszaki feladatok megtárgyalása, határozat előkészítése.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

15. Jogsértő önkormányzati határozatok hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

16. Fischer Attiláné a Nagytarcsa Dózsa György út egyirányúsítási és forgalom csillapítási igényének megtárgyalása (A pékség miatti megnövekedett autóforgalom miatti forgalomszabályozás vált szükségessé. A lakossági kéréshez kapcsolódó feladatok meghatározása.)
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos

17. Orchidea és Ibolya utca kereszteződésében lévő kialakult helyzet (csapadékvíz elvezetés, útlezárás, behajtás, fásítás stb.) megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

18. A 3/2019 (XI.25) TEFÜ. Bizottság határozata alapján a az Orchidea és Ibolya utca csapadékvíz elvezetésének műszaki megoldására szakértő bevonásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

19. Ad-hoc Bizottság létrehozása a TEFÜ. Bizottság 4/2019. (XI.25) és 9/2019. (XI.25) határozata alapján.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

20. A Blaskovits Oszkár Általános Iskola beruházást nem igénylő azonnali javítások megtárgyalása a TEFÜ. Bizottság 7/2019.(XI.25) határozata alapján.

21. Piac áramellátása a TEFÜ. Bizottság 7/2019. (XI.25) alapján.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

22. Piac jogi helyzetének a rendezése a TEFÜ. 8/2019 (XI.25) határozata alapján.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

23. Baloghné és Társai Nagytarcsa, 09/16, 09/17, 09/18, 019/19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonás kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

24. Baloghné és Társai a Nagytarcsa 09/16, 09/17, 019/18, 019/19 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos három oldalú szerződéskötés a HÉSZ. módosítására
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

25. Bau-Vertikál Kft. per fizetési kötelezettségének megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

26. Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásba delegálás
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester