Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Április 23.

M E G H Í V Ó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2018. április 23. (hétfő) 17.00 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ 2017. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ Adóbevételek alakulásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

4./ Nagytarcsa, Zrínyi utca 38. szám alatti épületfelújítás pótmunkáinak megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5./ Tájékoztatás a TAK-ról.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6./ A 093/39-42 helyrajzi számú ingatlanok (Millennium utca melletti terület) belterületbe vonásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

7./ 093/34. helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8./ A HÉSZ II. üteméhez kapcsolódó területcserék megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9./ A DPMV Zrt. 2017. évi mérleg beszámolója.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

10./ A DPMV Zrt. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

11./ Egyebek

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester