Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2017. december 18-án (hétfő) 17.00 órakor

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
Nyílt ülés:
1./ Az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló rendelet hatályon kívül helyezésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Solymosi Beáta Jegyző

2./ A Malomárok Lakópark Polgári Jogi Társaság társasági szerződésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ Tájékoztató a Település Arculati Kézikönyv (TAK) munkaanyagának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4./ Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módosítás folyamatban lévő eljárásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5./ A Helyi Építési Szabályzat módosítással összefüggő döntések meghozatala.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6./ A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat előirányzat módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

7./ Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. Folyószámlahitel-keretének rendezésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8./ 2018. évi Munkaterv megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9./ Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának harmadik módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

10./ Polgármester jutalmának megtárgyalása.
Előterjesztő: Szulágyi Tibor Alpolgármester

11./ Egyebek

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester