Meghívó Képviselő-testületi ülésre – Október 30.

M E G H Í V Ó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Ülés ideje: 2017. október 30-án (hétfő) 17 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Zárt ülés:

1./ Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2017. II. negyedévi elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

Nyílt ülés:

1./ DPMV Zrt. 2017. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása vagy módosítása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

2./ Távhő-szolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

3./ 10/2016. (XI.30) a Tehergépjárművek úthasználatáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

4./ Csillagszem Óvoda éves munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

5./ Községi Könyvtár vezetőjének beszámolója
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

6./ Önkormányzati véleménynyilvánítás általános iskolai körzethatárok kialakításához.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

7./ Nagytarcsa 0135/20-26 és a 0137-es hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

8./ Adóbevételek alakulása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

9./ 2018. évi adó mérték változás megtárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

10./ Hangya udvaron kialakításra kerülő játszótér újratárgyalása.
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos Polgármester

11./ Egyebek

Tisztelettel:
Rimóczi Sándor Vilmos sk. Polgármester