Meghívó Képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ
 
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívja.
 
Ülés ideje: 2022. január 31. (hétfő) 17:00 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
 
Napirend előtt:
 
Rónai Pálné önkormányzati képviselő (képviselői megbízatásáról való lemondására vonatkozó) nyilatkozatának ismertetése.
 
Nyílt ülés
1. Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
2. A Gyógyír Patika Bt. és Nagytarcsa Község Önkormányzata között létrejött bérleti szerződés bérleti díj vonatkozásában történő módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
3. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. részére további működési támogatás biztosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
4. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének elrendeléséről
Előterjesztő: Kavaleczné Dr. Komolai Edina
5. Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a Képviselő-testület bizottságai és annak létszáma és összetételének vonatkozásában
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
6. Egyebek
 
Zárt ülés
1. Lakhatási támogatás biztosítása iskolai kémia szakos tanárnő részére 2022.01.10-től
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
 
Tisztelettel
Rimóczi Sándor Vilmos sk.
Polgármester