MEGHÍVÓ Képviselő-testületi rendkívüli ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton
tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2021. december 21. (kedd) 17:00 óra
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirend előtt:
– Tájékoztatás a Kisvárosi Programcsomag keretében elnyert támogatásokról,
– Tájékoztatás a Magyar Állam tulajdonában, illetve a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévő ingatlan (Nagytarcsa 077/5 helyrajzi számú, természetben a
Nagytarcsa, Petőfi lakótelep 12/E fszt. alatti 87 m2 alapterületű földszinti helyiség)
térítésmentes használatba adása tárgyában.

Nyílt ülés:

1. Óvoda csoport bővítés
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

2. Nyugállományú Honvédők Egyesületének kérelme
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

3. 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

4. A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bérrendezése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

5. A Kerepesi Polgármesteri Hivatal KPH/9769-2/2021. számú engedélye alapján a Nagytarcsa
Község Önkormányzatának tulajdonában lévő HEMO (Nagytarcsa, Rákóczi u. 84., 1256/3
hrsz.) területén található kiszáradt, illetve az épületre veszélyes fák kivágására vonatkozó
vállalkozási szerződés megkötése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

6. Felsőrét Lakópark, Iglic u. 927. és a Gyöngyvirág u. 830/5 helyrajzi számokon – a Szilas
patak medrének összekötésére – gyalogoshíd tervezési munkálatainak árajánlatának
megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

7. HEMO mögötti gyalogoshíd (Nagytarcsa 010 hrsz.) felmérésére, felújítási kiviteli tervek
elkészítésére vonatkozó tervdokumentáció árajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

8. Zrínyi utca páros oldalán található gyalogoshíd (a 236 hrsz. és a 179 hrsz.-ot összekötő
szakasz) felmérésére, felújítási kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó tervdokumentáció
árajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

9. A Nagytarcsa 830/3 és 830/4 helyrajzi számú ingatlanokon átvezetett ivóvízvezeték
megszüntetése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

10. A Nagytarcsa 0126/124 helyrajziszám alatti földrészleten létesített út, vízvezeték hálózat,
szennyvízelvezető-hálózat, csapadékvízelvezető-hálózat és közvilágítási hálózat
önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

11. Gyógyír Patika Bt. bérleti díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

12. Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. működési támogatás előirányzatának módosítása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

13. Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

14. A Nagytarcsa településen lévő térfigyelő kamerarendszer bővítése
Előterjesztő: Rimóczi Sándor Vilmos polgármester

Zárt ülés:

1. A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörére kiírt pályázat
elbírálása

Tisztelettel:

Rimóczi Sándor Vilmos sk.
polgármester