Meghívó Bizottsági ülésre – Október 16.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2017. október 16-án (hétfő) 17:00 órakor

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terme (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Távhő-szolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása és elfogadása

2./ 10/2016. (XI.30) a Tehergépjárművek úthasználatáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása

3./ Adóbevételek alakulása

4./ 2018. évi adó mérték változás megtárgyalása

5./ DPMV Zrt. 2017. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása vagy módosítása

6./ Hangya udvaron kialakításra kerülő játszótér újratárgyalása

7./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. 2017. II. negyedévi elszámolásának megtárgyalása

Tisztelettel:

Fényes Mihály sk.
Elnök