Meghívó Bizottsági ülésre – Október 15.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2017. október 15-én (hétfő) 17:00 h
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:
1./ Csillagszem Óvoda éves munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

2./ Csillagszem Óvoda csoportlétszám emelési kérelme
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

3./ Községi Könyvtár vezetőjének beszámolója
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

4./ Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelet tervezet
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

5./ A települési támogatásról és egyéb szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

6./ Szerződés a Manó-lak magán bölcsődével
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

7./ Tájékoztató a XXIII. Szlovák Nemzetiségi Napról
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

8./ Tájékoztató az Október 23. községi megemlékezésről
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke
9./ Nagytarcsa Község Kommunikációs stratégiai terve

10./ Egyebek

Megjelenésükre feltétlenül számítok!
Rónai Pálné Elnök sk.