Meghívó Bizottsági ülésre – November 20.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2017. november 20-án (hétfő) 17.00 órakor

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Zárt ülés:

1./ Beérkezett Bursa Hungarica pályázatok elbírálásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

Nyílt ülés:

1./ Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2./ 2017. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása .
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3./ Nagytarcsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4./ Nagytarcsa Község Önkormányzat folyószámlahitel szerződésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások díjáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

6./ Az építményadóról és a telekadóról szóló 19/2010.(XII.7.) számú rendeletének módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

7./ Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendeletének módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

8./ 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

9./ Bérleti díjak módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

10./ Gödöllő Coop Zrt. bérleti díjemelésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

11./ 2018. évi étkezési térítési díjak megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

12./ 2018. évi múzeum belépőjegy árainak megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

13./ A Nagytarcsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 06. hrsz-ú területen történő tanösvény kialakításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

14./ A nagytarcsai köztemető üzemeltetésére beérkezett pályázatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

15./ 7,5 t-ás súlykorlátozás és forgalmi korlátozó táblák kihelyezésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

16./ Viziközmű átadásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

17./ Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2018. évi kulturális – és sport eseményei támogatásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

18./ Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának harmadik módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

19./ Tájékoztató a hulladékszállításról.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

20./ 186/2017. (X.30.) számú Képviselő-testületi határozat megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

21./ Egyebek
Tisztelettel:
Fényes Mihály sk.
Elnök