Meghívó Bizottsági ülésre – November 19.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2018. november 19-én (hétfő) 17.00 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ HELPYNET rendszer bemutatása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2./ 2019. évi bérleti díjak megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3./ 2019. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4./ 2019. évi folyószámla keret megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

5./ A Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. költségvetésbe be nem tervezett, váratlan költségeinek finanszírozásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

6./ Nagytarcsa 1246/47. hrsz-ú ingatlan elidegenítésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

7./ Nagytarcsa, 0126/110. hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

8./ Nagytarcsa, külterületi 041/9. és 047. hrsz-ú ingatlanok cseréjének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

9./ Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás módosítás megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

10./ A települési támogatásról és egyéb szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

11./ A személyes gondoskodásról és azok igénybevételéről szóló rendelet megtárgyalása.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

12./ Nagytarcsai Tükör újság szerződés módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

13./ Szilas Tv szerződés módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

14./ A múzeum 2018. évre tervezett felújítási költségének (5 MFt pályázati önerő) 2019. évben történő felhasználásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

15./ Védőnői körzet ideiglenes helyének kialakításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

16./ Volánbusz szerződés módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

17./ Nagytarcsa, Orchidea utca aszfaltozásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

18./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Beérkezett Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

Tisztelettel:

Fényes Mihály sk.
Elnök