Meghívó Bizottsági ülésre – November 12.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2018. november 12-én (hétfő) 17.00 h
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

2./ Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

3./ Nagytarcsai Tükör újság szerződésének módosítása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

4. Szilas Tv szerződése
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

5./ A települési támogatásról és egyéb szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

6. / Ádventi rendezvényekről tájékoztatás
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

7./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Beérkezett Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

Az ülés 17.00h-kor a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat székhelyén (Zrínyi u. 38.) bejárással kezdődik!

Megjelenésükre feltétlenül számítok!

Rónai Pálné Elnök sk.