Meghívó Bizottsági ülésre – Március 19.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Ülés ideje: 2018. március 19-én (hétfő) 17.00 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Nagytarcsa Közszolgáltató Kft. költségvetésbe be nem tervezett áram költségének finanszírozásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2./ 2018. évi Közbeszerzési terv megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3./ Nagytarcsa, 154. hrsz. ingatlan ajándékozási ajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4./ Nagytarcsa, 1246/47. hrsz. ingatlan vételének felajánlása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

5./ Nagytarcsa, Tompa u. 9. szám alatti ingatlan lízing ajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

6./ Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

7./ Egyebek

Tisztelettel:
Fényes Mihály sk.
Elnök