Meghívó Bizottsági ülésre – Január 22.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Ülés ideje: 2018. január 22-én (hétfő) 17.00 órakor

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)
Nyílt ülés:

1./ A távhőszolgáltatásról szóló 23/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2./ Nagytarcsa 079/4. hrsz-ú ingatlanrész megvásárlása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3./ 2017. évi előirányzat módosítás megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4./ Egyebek

Tisztelettel:
Fényes Mihály sk.
Elnök