Meghívó Bizottsági ülésre – december 9.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi-, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága rendes nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2019. december 09. (hétfő) 18.00 óra

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Napirend előtt:

18:00-tól 19:00-ig a Globomax Kft. tájékoztatója a MikroDat rendszerről.

Nyílt ülés:

1.) Az SzMSz, 10/2019. (XI.11.) számú rendeletének módosítása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

2.) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 182/2019.(IX.04) számú, valamint a 68/2019.(III.18) számú határozatainak módosítása, valamint
a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft. Önkormányzat felé történő 2019. II-III. negyedéves elszámolása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

3.) Bérmaradvány átcsoportosítása
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

4.) Munkarend 2020. évre
Előterjesztő: Papp Gabriella Diána, elnök

5.) Egyebek
a. Koncepció előzetes megtárgyalása
b. Tájékoztató Prizma-Junior Kft.

Tisztelettel:
Papp Gabriella Diána s.k.
elnök