Meghívó Bizottsági ülésre – december 11.

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2017. december 11. (hétfő) 17.00 órakor
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:
1. Tájékoztató a Település Arculati Kézikönyv (TAK) munkaanyagáról
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

2. Tájékoztató a HÉSZ módosítás folyamatban lévő eljárásáról
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

3. A HÉSZ módosítással összefüggő döntések meghozatala
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

4. A Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat előirányzat módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

5. Javaslat a 2018. évi Munkatervhez
Előterjesztő: Fényes Mihály, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

6. Egyebek
Tisztelettel:
Fényes Mihály s.k.
elnök