Meghívó Bizottsági ülésre – Augusztus 21.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2017. augusztus 21-én (hétfő) 1700 órakor

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terme (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

2./ 2017. évi előirányzat módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

3./ Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

4./ Utólagos viziközmű csatlakozások rendjéről és a fizetendő hozzájárulásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

5./ Talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

6./ Utcarendeletek visszavonásának megtárgyalása és határozathozatal az utcák elnevezéséről.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

7./ Nagytarcsa Hangya udvari játszótérről beérkezett árajánlatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

8./ Grund SE és a Nagytarcsai Tömegsport Egyesület összeolvadásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

9./ Tisztaudvar, rendes ház javaslattétel.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

10./ DPMV Zrt. fennálló működése alatt történt pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatás
(a DPMV Zrt. könyvelése is fel lett kérve az előterjesztés megküldésére)
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

11./ Orvosi ügyelet szervezésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

12./ Építési tilalom visszavonásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

13./ Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

14./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Nagytarcsa 017/3. hrsz-ú ingatlan bérleti ajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

2./ Behajtási engedély díjmegfizetésével kapcsolatosan érkezett méltányossági kérelem megtárgyalása.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke

3./ Javaslattétel lehetősége díszpolgári és Nagytarcsáért érdemérem címre.
Előterjesztő: Fényes Mihály Bizottság Elnöke
Nagytarcsa, 2017. augusztus 16.

Tisztelettel:

Fényes Mihály sk.
Elnök