Meghívó Bizottsági ülésre – Április 16.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága, valamint az Oktatási-, Kulturális-, Sport- és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli együttes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2018. április 16. (hétfő) 17.00 órakor

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. A Grund pályakezelésére beérkezett anyagok megtárgyalása

Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2018. április 16. (hétfő) a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsága, valamint az Oktatási-, Kulturális-, Sport- és Egészségügyi Bizottsága együttes ülése után

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. 2017. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

2. Adóbevételek alakulásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

3. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése c. pályázati kiíráson való részvétel megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

4. Tájékoztatás a TAK-ról
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

5. A 093/32-42 helyrajzi számú ingatlanok (Millennium utca melletti terület) belterületbe vonásának megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

6. A HÉSZ II. üteméhez kapcsolódó területcserék megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

7. A DPMV Zrt. 2017. évi mérleg beszámolója
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

8. A DPMV Zrt. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály elnök

9. Egyebek

Tisztelettel:
Fényes Mihály sk.
elnök