Meghívó Bizottsági ülésre – November 13.

MEGHÍVÓ

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés ideje: 2017. november 13-án (hétfő) 17.00 h

Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Zárt ülés:
1./ Beérkezett Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke

Nyílt ülés:
1./ Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke
2./ 2018. évi múzeumi belépők megtárgyalása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke
3./ Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat Szociális étkeztetés rendelet módosítása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke
4./ Beérkezett temetői pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke
5./ Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2018. évi kulturális- és sport eseményeinek támogatására kiírt pályázati felhívás megtárgyalása
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke
6./ Adventi rendezvénysorozat –tájékoztatás
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke
7./ 70 éven felüliek karácsonya-tájékoztatás
Előterjesztő: Rónai Pálné Oktatási, Kulturális, Sport és Egészségügyi Bizottság Elnöke
8./ Egyebek

Megjelenésükre feltétlenül számítok!
Rónai Pálné Elnök sk.