Meghívó Bizottsági és Képviselő-testületi ülésre

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-és Településfejlesztési Bizottsága rendkívüli nyílt ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Ülés ideje: 2019. október 10. (csütörtök) 07.30 óra
Ülés helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.)

Nyílt ülés:

1. Nagytarcsa Község helyi építési szabályzatáról szóló 8/2016. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletének módosítás megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, elnök

2. Nagytarcsa, Akácfa u. 24. ingatlan vételi ajánlat.
Előterjesztő: Fényes Mihály, elnök

3. Nagytarcsa, Kenderföldek területcsere megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, elnök

4. Nagytarcsa Község településszerkezeti tervéről szóló 160/2017. (IX.18.) és 104/2018.(VII.18.) ÖK határozatokkal módosított 122/2016. (IX.26.) ÖK határozat módosítás megtárgyalása
Előterjesztő: Fényes Mihály, elnök

Tisztelettel:

Fényes Mihály s.k.
elnök