Lakossági tájékoztatás

Jegyző állás betöltése:

Nagytarcsa Község Önkormányzata pályázatot írt ki a jegyzői állás betöltésére. A pályázatra 9 fő jelentkezett, ebből 3 nem felelt meg a kiírásnak. Gondos mérlegelés után Ancsin Lászlót bíztam meg a jegyzői feladatok ellátásával. Hivatalát 2018. szeptember 20-ával fogja betölteni.

Mező utcai erdőtelepítés:

Végre megszületett a telekalakítási határozat, mely alapján az út, a kialakított telkek, a telkek melletti erdő (fásított terület) és a visszamaradt szántóterület bejegyzésre került, így elhárult minden akadály a véderdő telepítés vonatkozásában.

Bölcsőde:

2018. szeptember 3-ai képviselő-testületi ülésen a Bíráló Bizottság eljárása alapján arról döntött a testület, hogy eredménytelenné nyilvánítja a bölcsőde közbeszerzését.

A beadott pályázatban a költségek 2016. évi árakat tartalmaztak, így a 2017. decemberben született támogatói döntés értelmében a bölcsőde építési költsége megemelkedett. A hiányzó forrást pályázati támogatásból, vagy a 2019. évi költségvetés terhére, önerőből szeretnénk finanszírozni. A bölcsőde várható átadása 2019. augusztus vége.

Iskola:

Véget ért a vakáció, szeptember 3-ai évnyitóval birtokba vették a gyerekek és a pedagógusok a hét tanteremmel, új étkezővel, melegítő konyhával bővülő iskolánkat.

A Blaskovits Oszkár Általános Iskola ünnepélyes átadása 2018. szeptember végére várható.

Tömegközlekedés:

Szeptember 1-től életbe lépett az új menetrend, ami most már nem csak Cinkotát, hanem Rákoscsaba vasútállomást köti össze falunkkal.

A buszközlekedéssel kapcsolatos észrevételeiket a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy email-ben tehetik meg.

Porszennyezés mérés:

Nagytarcsa Község Önkormányzata arra szakosodott szakcéggel szállópor mérést végeztet. Eredmény kb. 3 hét múlva várható.

Díszpolgári cím átadása:

Gáncs Péter nyugalmazott elnök püspöknek ünnepélyes keretek között került átadásra a „Nagytarcsa Község díszpolgára” cím. GÁNCS PÉTER nyugdíjas elnök –püspök urat Nagytarcsa szolgálatában eltöltött tevékenységéért, múlhatatlan érdemeiért. Az ő nevéhez fűződik az országban a rendszerváltás után elsőként alapított evangélikus óvoda, a nagytarcsai Szivárvány Evangélikus – Keresztény Óvoda létrehozása. Egyházi szolgálata mellett jutott energiája a világi szolgálatra is. A település valamennyi intézményével, intézményvezetőjével megtalálta mindig a kapcsolatot. A közreműködői felkéréseknek örömmel tett eleget, ott is hirdette az igét, ahol eddig az, nem szólt.

Ligetfesztivál:

A Füzesligetben idén augusztusban is megrendezésre került a nagy sikerű Ligetfesztivál. A 0. napon a Mobilmánia koncertezett, a vendég Vikidál Gyula volt. A családok az egész napot színes programokkal múlathatták: kézműveskedés, íjászat, ugrálóvár, körhinta, dodzsem. Bede Róbert mesterszakács zsűrizte a finomabbnál finomabb étkeket, amelyeket a benevezett főzőcsapatok készítettek.  A Ligetfesztiválon került sor a „Tiszta udvar, rendes ház” díjak átadására. Idén 2-2 nyertes vehette át takaros portája elismeréseként modern és hagyományos kategóriában a díszoklevelet és emlékplakettet, valamint az ezzel járó 1 éves időtartamra szóló kommunális hulladékszállítás alóli mentességet. Nem maradt el a szokásos sütemény verseny sem.

Du. 4 órakor a The Copacabana Show vérpezsdítő dallamaira mindenki lemozoghatta a finom ebédet. Ezt követően Betty Love koncertje, majd a Unique jubileumi nagykoncertje következett. A rendezvényt nagyszabású utcabál zárta.  Köszönjük a közreműködőknek az áldozatos munkát!

60 éves a néptáncegyüttes:

60 éve alakult meg a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület elődjeként a Nagytarcsai Néptánc csoport, az ő jubileumi ünnepségükre került sor 2018. szeptember 1-én a Hangyaudvarban, ahol a Falunap keretében emlékeztünk múltunkra és őseinkre, akiktől gazdag hagyományainkat örököltük. A gálaműsorban színvonalas műsorral mutatkoztak be az egyesület csoportjai.

Az ünnepség keretében az egyesület emlékéremmel és emlékplakettel köszönte meg az alapító tagoknak, a jelenleg is aktív tagjainak, segítőknek, mindazoknak, akik szívükön viselik a nagytarcsai hagyományokat, az elmúlt időszakban nyújtott segítségüket. Megemlékeztek azokról a társaikról is, akik már nem lehetnek köztük.

A gálaműsor után vacsora következett, majd Retro bállal zárult az ünnepség.

Falumúzeum:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. augusztus 23-án kelt támogatási döntése alapján a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely állandó kiállításának megújítása megvalósítására 2.000.000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatást ítélt meg Nagytarcsa Község Önkormányzata részére.

Könyvtár:

A Nemzeti Kulturális Alaphoz 2018. május 8-án került benyújtásra a „Nagytarcsa Község Önkormányzatának fenntartásában működő könyvtár új (felújítandó) épületben történő elhelyezése, teljes körű berendezése” c. pályázat. A 2018. július 24-én kelt támogatói döntés alapján 3.150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg Nagytarcsa Község Önkormányzata részére.

Nagytarcsa, 2018. szeptember 5.

Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester