Lakossági fórum

Nagytarcsa község önkormányzata 15/2017.(II.6.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy a felmerült módosítási igényekre tekintettel a község hatályos településrendezési eszközeit (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) módosítani kell. Ezzel összefüggésben a településfejlesztési koncepciót, a településképi arculati kézikönyvet továbbá a településképi rendeletet ugyancsak el kell készíteni.
A fentiek alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a partnerségi egyeztetésről szóló 34/2017. (III.8.) önkormányzati határozatnak megfelelően lakossági fórumot tartunk.
A fórum célja a partnerek előzetes tájékoztatása a tervezési feladatok megkezdéséről bejelentése és a munkaindítással kapcsolatosan felmerülő előzetes javaslatok rögzítése.

A fórum időpontja: 2017. 09. 05. 16:00

Helyszín: Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. Polgármesteri Hivatal nagyterem

Tárgyalandó témakörök:
– településfejlesztési koncepció,
– településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
– településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítása

Nagytarcsa, 2017.08.24.

Rimóczi Sándor Vilmos
polgármester