Időközi választás

Helyi Választási Bizottság elérhetőség:
2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.
E-mail: valasztas@nagytarcsa.hu,
Telefon: 06-28-450-204
Tagjai: Orosz Erika elnök, Czeruláné Bátori Csenge elnök-helyettes, Lovasi Andrea tag

Nyilvántartásba vétel

Barna Ervin nyilvántartásba vétel
Gulyás Tamás István nyilvántartásbavétel
Bardócz Gábor nyilvántartásba vétel
Berna-Pataki Szandra nyilvántartásba vétel
Sándor Béla nylvántartásba vétel
Rédei Attila nyilvántartásba vétel
Szlaukó Istvánné nyilvántartásba vétel
Jurics Jolán nyilvántartásba vétel
Huri Tamás nyilvántartásba vétel
Kiss Attila nyilvántartásba vétel
Opauszki László nyilvántartásba vétel
Dr Novák Éva nyilvántartásba vétel
Sipos Lóránd Balázs nyilvántartásba vétel
Szabó István Pál nyilvántartásba vétel
Réthy Erik nyilvántartásba vétel

HVB határozatok

34-20220629 HVB határozat


33-20220629 HVB határozat


32-20220629 HVB határozat


31-20220629 HVB határozat


30-20220617 HVB határozat


29-20220614 HVB határozat


28-20220614 HVB határozat


27-20220613 HVB határozat


26-20220613 HVB határozat


25-20220610 HVB határozat


24-20220610 HVB határozat


23-20220607 HVb határozat


22-20220607 pm jelöltek sorrendje


5-2022(V.24.) HVB határozat KDNP nyilvántartásba vétele


4-2022 (V.24.) HVB határozat FIDESZ nyilvántartásba vétele


3 2022.(V.20) HVB határozat MEMO nyilvántartásba vétele


Tisztelt Választópolgárok!

A Nemzeti Választási Iroda megkezdte a 2022. július 10. napjára kitűzött helyi települési képviselők és polgármester választáshoz kapcsolódó értesítők postázását.

Amennyiben Ön legkésőb 2022. május 20. napjáig nem kapja meg az értesítőt vagy elvesztette, a Nagytarcsai Helyi Választási Irodától igényelhet újat.

Cím: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Egyidejűleg tájékoztatom, hogy az értesítő nem feltétele az érvényes szavazat leadásának.

Kavaleczné Dr. Komolai Edina
Helyi Választási Iroda vezetője


Tisztelt Jelöltek, Jelölő Szervezetek!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Jelölteket, Jelölő Szervezeteket, hogy 2022. május 21. napján (szombaton) 8-10 óra között a Nagytarcsai Helyi Választási Iroda lehetőséget biztosít a 2022. július 10. napján tartandó települési önkormányzati képviselők és polgármester választás jelöléséhez szükséges ajánlóívek átvételére.

Kavaleczné Dr. Komolai Edina
Helyi Választási Iroda vezetője

Tájékoztató-jelöltek-részére


Tájékoztató az időközi választásokról választópolgárok részére

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán az a személy rendelkezik szavazati
joggal, aki az érintett településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a 2019. évi általános önkormányzati választáson

  • ugyanezen választókerület valamelyik szavazókörének a névjegyzékén szerepelt, vagy
  • máshol szerepelt ugyan a névjegyzékben, de abban a választókerületben már nincs sem lakóhelye, sem tartózkodási helye, vagy
  • sehol sem szerepelt a névjegyzékben.

A Nemzeti Választási Iroda az értesítőket legkésőbb 2022. május 20. napjáig megküldi a szavazásra jogosult választópolgároknak.

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2022. május 5. napjától lehet benyújtani.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a
szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurnát a választópolgár azon szavazókörön belüli címre kérheti, amelynek névjegyzékében szerepel.

  • Levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb július 6. 16 óráig.
  • Személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb július 10. 12 óráig.

Átjelentkezés
Az időközi helyi önkormányzati választáson átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a
választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon településen van.

Kérelmek elérhetők a https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek oldalon keresztül.

Kavaleczné Dr. Komolai Edina


HVI közlemény képviselőjelölt állításhoz

HVI közlemény polgármesterjelölt állításhoz


HVB póttag felhívás

Mozgóurna igénylése


Nagytarcsa Község Helyi Választási Bizottsága az időközi települési önkormányzati képviselők és polgármester választását 2022. július 10. (vasárnap) napjára tűzi ki.

HVB határozat


M E G H Í V Ó

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 12-én névszerinti szavazással, minősített többséggel döntött arról, hogy feloszlatja magát.
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20.§ (6) bekezdése arról rendelkezik, hogy „Ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott, időközi választást kell tartani.”
 
Az időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről szóló 103/2022. (III.10.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a választási bizottságot összehívom.
 
Ülés ideje: 2022. április 13. (szerda) 17.30
Ülés helye: Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal Díszterme
Napirendi pont:
 
1./ Időközi települési önkormányzati képviselők és polgármester választásának kitűzése
Előterjesztő: Orosz Erika Helyi Választási Bizottság elnöke
A bizottság tagjainak megjelenésére az ügy fontosságára való tekintettel számítok. Amennyiben megjelenése akadályozott kérem jelezze a fenti elérhetőségeken. A határozat-tervezetet és a határidőkre vonatkozó javaslatot az ülésen részletesen ismerteti a HVI vezető.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 40. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság ülése nyilvános.
 
Nagytarcsa, 2022. április 11.
 
Tisztelettel:
Orosz Erika sk.
Helyi Választási Bizottság elnöke