Beszámoló a Járási Közbiztonsági fórumról!

A Gödöllői Rendőrkapitányság szeptember 14-én, csütörtökön a polgármesteri hivatalban közbiztonsági egyeztető fórumot rendezett a járás településeit (Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, Csömör, Mogyoród) érintő kérdésekről, melyen részt vettek az említett települések körzeti megbízottjai, polgárőrei, mezőőrei, iskoláinak igazgató, jegyzői, szociális intézmények dolgozói.
A fórum célja egy interaktív párbeszéd volt, a kapitányság szeretné párbeszédre hívni az érintetteket, és megtudni, hogyan tudnak a saját területükön segíteni, hogyan tudnák a szubjektív biztonságérzetet javítani.

Elmondta, hogy maximális kapacitással működnek, és igyekeznek mindenhol jelen lenni, de állományuk tagjai nem terhelhetőek a végletekig, ezért egyelőre nagyobb jelenlétet nem tudnak biztosítani.

Lajmer György rendőr alezredes, a kapitányság vezetője beszámolt arról, hogy az idei év első 8 hónapjában összesen a járásban 1700 bűncselekmény történt, mely 10%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A felderítési mutatók szintén emelkedtek.
Csömörön 5%-kal, Kistarcsán 12%-kal, Nagytarcsán 28% (!)-kal csökkent a bűncselekmények száma, egyedül Mogyoród mutat 8%-os emelkedést, és annak nagy része az ittas vezetéssel függ össze.

Lajmer György beszélt arról is, hogy eljutottunk oda – ahogy azt Nagytarcsán is tapasztaljuk -, hogy a magyar utak áteresztőképessége képtelen elbírni azt az autós forgalmat, amivel az agglomeráció rendelkezik, hiszen a főváros közelsége generálja az óriási forgalmat. Ehhez képest szinte csoda, hogy a közúti balesetek száma “csak” 3,9%-kal nőtt, ami 159 balesetet jelent az év első 8 hónapjában. Így is a Gödöllői Rendőrkapitányság területén történik a legtöbb közúti baleset Pest Megyében. A 159-ből 4 halálos kimenetelű baleset volt, mely pontosan 4-gyel több a kelleténél.

Ezek után kérte a résztvevőket, kérdezzenek, illetve kérjenek, számoljanak be tapasztalataikról a rendőrség munkáját illetően településükön.
Mind a kistarcsai, mind a mogyoródi általános iskola igazgatónője beszámolt arról, hogy “Az Iskola Rendőre” program remekül működik, és arra kérték a kapitányt, minél több prevenciós előadást szervezzenek az iskolákban.
Csömör és Kerepes aljegyzője megköszönte a rendőrök munkáját a településükön, és néhány őket érintő speciális kérdést tárgyaltak meg a jelen lévő kapitánysági dolgozókkal.

Összességében jó hangulatú, informatív fórumnak lehettünk részesei, reménykedünk abban, hogy településünkön a bűnügyi statisztikák egyre inkább csökkenő tendenciát fognak mutatni.

Rimóczi Sándor Vilmos
Polgármester