A NAGYTARCSAI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről jelent meg kormányrendelet a csütörtöki Magyar Közlönyben. A most megjelent rendelet értelmében, ebben a helyzetben rendkívüli intézkedések bevezetéséről döntött a kormány:
 
“III. Kormányrendeletek
A Kormány 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) figyelemmel a koronavírus világjárvány második hulláma elleni
védekezésről szóló törvény hatálybalépéséig tartó időszakra a 2. § szerinti rendkívüli intézkedéseket vezeti be.
2. § (1) A helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának kimondása esetén
e döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő napon áll be.
(2) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások
elmaradnak. A kiadott ajánlóíveket e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül le kell adni a választási
irodában, amely azokat megsemmisíti. A ki nem tűzött és az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését
követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.
(3) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető, a már
kitűzött országos és helyi népszavazások elmaradnak. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény II–III. Fejezetében
meghatározott valamennyi határidő megszakad. A határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő napon
újrakezdődnek. A ki nem tűzött és az elmaradt országos és helyi népszavazást a veszélyhelyzet megszűnését követő
tizenöt napon belül ki kell tűzni.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § a koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvény hatálybalépése időpontjában
lép hatályba.
(3) A 4. § hatálybalépésének naptári napját az igazságügyi miniszter annak ismertté válását követően a Magyar
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
4. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló
483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök”
 
Amennyiben a csütörtökön beterjesztett, rendkívüli jogrendről a törvény hatályba lép, akkor ez a rendelet a hatályát veszíti, mivel a törvény is szabályozza a választások menetét ilyen időszakban.
 
Ancsin László Zoltán HVI vezető